torsdag 25. august 2011

Knask knask


Ja det knaskes på både ører og labber, ja også hendene til matmor og matfar, og andre som vil hilse osv.osv.........

1 kommentar: